Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Welkom in groep 1/2

De kleuterbouw op de Wilhelminaschool bestaat momenteel uit 3 kleutergroepen: de berengroep, de kangeroegroep en de konijnengroep.
 
Methode(s) | In iedere klas wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Het werken in de groepen gebeurt vaak vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan de tafels, op kleedjes, in de hoeken op het schoolplein en in de gymzaal. In de kleuterbouw wordt er gewerkt met de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit waarin de kleuters in verschillende thema's uitgedaagd en geïnformeerd worden over onderwerpen als: kunst, bouwen, gezondheid,  etc. daarnaast besteden we natuurlijk ook aandacht aan de seizoenen, Sinterklaas, Kerstmis en Pasen.
 
Kwink | Elke week is er aandacht voor kwink, hierbij krijgen de leerlingen de ruimte om zich in een ander in te leven en om te oefenen met de regels. Hoe gaan we met elkaar om? Wat doe je als je het niet eens bent met een ander? Allemaal vragen die aanbod komen tijdens de kwinklessen. Kwink is een online methode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs en wordt gehandhaafd op de Wilhelminaschool om de ontwikkeling van de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied te vergroten en te stimuleren. 
 
Rekenen en taal | De reken- en klankkast worden ingezet om spelenderwijs de taal -en rekenontwikkeling te stimuleren en de kleuters voor te bereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.
 
Engels | Engels op de basisschool is verplicht vanaf groep 7. Op de Wilhelminaschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 wekelijks Engels. 
 
Muziek en Gym | Een keer in de week krijgen de leerlingen muziekles van een muziekleerkracht en twee keer in de week hebben de leerlingen gym. 
 
In iedere klas vinden jaarlijks uitstapjes plaats, waarbij er een beroep wordt gedaan op de ouders om mee te helpen of om naar een locatie te rijden en de kleuters in groepjes te begeleiden. Daarvoor heeft ieder groep 2 klassenouders die assisteren bij verschillende activiteiten zoals bij het Kerstdiner, de lunch bij de Paasviering en bij het schoolreisje.
  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl