Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Groep 5A

Welkom op de groepspagina van groep 5a.

In groep 5 is het héél gezellig.

Er zitten 22 kinderen in onze klas

Onze juf op maandag t/m donderdag is juf Elly en op vrijdag hebben we meester Dave.

 

We werken elke dag aan rekenen. We moeten goed de tafels kennen: van voor naar achter, van achter naar voor en door elkaar. Als we dat goed kunnen, worden we ook goed in deelsommen! Verder hebben we dit jaar ook geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer en natuur. Leuk!


Natuurlijk leren we ook veel over taal en spelling. Elke week weer nieuwe woorden. 

Knutselen doen we op vrijdagmiddag. Dat vinden we wel héél leuk.

Dit jaar mogen we een “actueel” beurt en een boekenbeurt houden! Daar hebben we zin in, maar we vinden het ook een beetje spannend. Het is wel de bedoeling dat we veel uit ons hoofd vertellen!!

Naast al het harde werken blijft er gelukkig nog tijd over voor andere leuke dingen. Al snel op schoolreisje! Leuk!

In oktober de Kinderboekenweek, voor het eerst surprises maken, sportdag. Er komen wel meer leuke dingen, maar de juf vertelt nog niet alles. U hoort nog van ons…..

U snapt het… we hebben er veel zin in.

 

Groetjes, ook van de juf en de meester.

De kinderen van groep 5a