Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Welkom in groep 7a en 7/8b

Op de Wilhelminaschool hebben we een groep 7a en een groep 7/8b, dit is een combinatiegroep. In de groepen 7 wordt er veel aandacht besteed aan Werkwoordspelling en het maken van huiswerk. De leerlingen krijgen een eigen agenda en gaan aan de slag met o.a. het plannen van opdrachten en toetsen. 

Methode(s) | De leerlingen gaan aan de slag met Meander (Aardrijkskunde), Brandaan (Geschiedenis) en Naut (Natuur enTechniek).

Rekenen en wiskunde | Op de woensdagen staan onderwerpen als: tijd, meten, meetkunde en geld centraal. De andere dagen houden de leerlingen zich bezig met de onderwerpen cijfers en cijferherkenning en leren de leerlingen o.a. het maken van plus- en minsommen en het splitsen van getallen. 

Engels | Engels op de basisschool is verplicht vanaf groep 7. Op de Wilhelminaschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 wekelijks Engels. 

Verkeer | In de groepen 7 vindt het verkeersexamen plaats. In de maanden april/mei zullen het theoretisch en praktisch examen worden afgenomen.

Muziek en Gym | Een keer in de week krijgen de leerlingen muziekles van een muziekleerkracht en twee keer in de week hebben de leerlingen gym. 


 

 

 

 

 


 


 


  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl