Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Missie en Visie

Leren doe je met en van elkaar 

 We werken vanuit vier kernwaarden:
- respect
- uniciteit
- veiligheid
- samenwerking

Levensbeschouwelijke identiteit als basis
De christelijke identiteit vormt de basis van de school m.b.t. het Prot. Chr. Onderwijs. Dit komt naast Godsdienstonderwijs( Bijbel en God) tot uiting in de manier van lesgeven, maar ook in het samenwerken met elkaar: kinderen, leerkrachten en ouders. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

Respect
Respect vertalen wij naar ons dagelijks handelen. Respect betekent letterlijk:opnieuw kijken. We kijken steeds opnieuw naar kinderen en volwassenen. Daaruit vloeit voor ons voort, dat wij niet onnodig etiketten op gedrag van kinderen willen plakken. We geven kinderen steeds nieuwe kansen. 

Uniciteit
Elk kind, ouder, collega is uniek en heeft een eigenheid waar we werk van maken. De kinderen werken gedifferentieerd op niveau en we houden rekening met de persoonlijkheid van het kind. Dit alles passend binnen de begrenzing van ons lesprogramma.

Veiligheid
Veiligheid wordt gecreëerd als je mag zijn wie je bent, je op je gedrag wordt beoordeeld en niet op je wie je bent.

Samenwerking
Door de eerste drie kernwaarden te realiseren is het ook mogelijk om een klimaat te scheppen in de school waarbinnen samenwerking en leren van en met elkaar natuurlijk is.

  • ©2019 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl