Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Opbrengsten

Beter presteren vergt een cultuur van opbrengstgericht werken, gericht op verbetering van de leerresultaten van alle leerlingen. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor de school en specifiek voor de leerkracht van een groep. Dit willen we bereiken door met een goed doordachte en doelgerichte werkwijze, de lessen in de groep te verzorgen.

Het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen is een ook een belangrijk onderwerp op de beleidsagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen.

Dat betekent dat de toets resultaten per kind en per groep worden bekeken. Daarnaast maken we ook een schoolanalyse. Op die manier kunnen we als team met elkaar in overleg om de juiste aanpak af te stemmen en de doorgaande lijn van ontwikkeling voor de leerlingen te realiseren.

In de lessen binnen de groep worden steeds doelen gesteld en met de leerlingen besproken. Juist door die bewustwording en positieve aanpak kan gezamenlijk het doel worden behaald. Dat betekent dus ook dat de individuele leerlingen betrokken worden bij hun eigen ontwikkelingsproces.

In onze schoolgids staat een overzicht van de opbrengsten van de afgelopen jaren.

  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl