Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs is op 1 augustus 2014 in werking getreden. De schoolbesturen zijn verplicht om te zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is de extra ondersteuning op school die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het professionele gedrag van de leerkracht én van het hele schoolteam zijn hiermee gemoeid.

Voor de invoering van passend onderwijs werken alle scholen van Stichting Proceon samen met andere scholen uit de regio. Er is een nieuw samenwerkingsverband gevormd dat de naam Unita heeft gekregen.

In dit verband komt veel kennis en ervaring samen die voor leerlingen kan worden ingezet. Via het samenwerkingsverband kunnen we kinderen laten testen of begeleiden door externe deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en tests vinden altijd plaats in overleg met de Intern Begeleider. Ook wordt altijd schriftelijke toestemming van de ouders gevraagd. Als ouders het advies krijgen van de school om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als zij die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat een kind niet die ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl