Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Pedagogisch klimaat en gedragsprotocol

• Een mens, een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg;
• Mensen zijn verschillend in aanleg, interesses en karakter, variëteit van leren is vanzelfsprekend;
• Kinderen voelen zich het beste thuis als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat hen te wachten staat.
• samenwerken: leren doe je van en met elkaar.

Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We doen er alles aan om de mogelijkheden van uw kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke en stimulerende rol. Aan het begin van ieder schooljaar leggen we de regels uit die bij ons op school gelden. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. Natuurlijk wordt er wel eens gecorrigeerd, maar we steken meer energie in het stimuleren van positief gedrag en normbesef. We gaan uit van een gedragsprotocol dat positief is samengesteld.

Het gedragsprotocol kent 12 basisregels die gelden voor de leerlingen, leerkrachten en ouders:

1.            Wij spreken op een nette manier met elkaar.

2.            Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten.

3.            Wij mogen de spullen van een ander pas gebruiken, nadat we dat eerst gevraagd hebben.

4.            Wij noemen iedereen bij zijn eigen naam.

5.            Wij zeggen bij plagen of pesten: “stop houd op” en daar moet naar geluisterd worden.

6.            Wij helpen elkaar bij het spelen of werken als dat nodig is of als een ander erom vraagt.

7.            Wij lossen zoveel mogelijk zelfstandig onze problemen op.

8.            Wij zeggen tegen de juf of meester als er gepest wordt , dit is geen klikken.

9.            Wij vragen hulp bij een juf of meester als een ruzie blijft voortduren.

10.          Wij blijven van elkaar af, dat is voor iedereen prettiger.

11.          Wij spelen zoveel mogelijk samen zonder iemand uit te sluiten.

12.          Wij willen pesten voorkomen door elkaar het gevoel te geven dat iedereen erbij hoort.

  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl