Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Activiteiten Commissie

De activiteitencommissie van de Wilhelminaschool bestaat uit een groep enthousiaste actieve ouders die het team van de school ondersteunen bij activiteiten binnen en buiten de school. De AC is betrokken bij Kerst en Pasen, bij het jaarproject, sportevenementen en avondvierdaagse, musical en Kinderboekenweek en andere feest- of schoolactiviteiten. Hierbij werkt ze intensief samen met leerkrachten en klassenouders. Ze denkt mee over indeling schoolplein en andere onderhoudswerkzaamheden.
 
Tevens beheert de AC de jaarlijkse ouderbijdragen en coördineert de uitgaven voor materialen en benodigdheden voor de verschillende evenementen , het documentatiecentrum en boeken voor tutor-lezen. Zij legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze bijdragen. De begroting van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en vastgesteld door de Medezeggenschapsraad(MR).
 
ING rekening van de AC : NL19INGB0005051147 t.nv. AC Wilhelminaschool
 
De AC heeft een eigen reglement, benoemt uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ze komt 1x per 6 weken bij elkaar om organisatie en beleid te bespreken. Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gevraagd. Ouders kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden. Dit kan door een berichtje in de ouderpostbus te deponeren (in de school bij de trap) of contact op te nemen met leden van de AC of de huidige voorzitter Jolanda Antoons
  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl