Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Interne Begeleiding

De IB-er is één van de leerkrachten die zich heeft gespecialiseerd in leerlingenzorg. De IB-er coördineert de zorg op school, zorgt voor duidelijke dossiers van de leerlingen en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij de uitvoering van handelingsplannen van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat de leerstof te moeilijk voor hen is, of omdat gezien wordt dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Ook een leerling die heel intelligent is heeft andere zorg nodig. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van groepsplannen waarbinnen meerdere leerlingen van de groep specifieke begeleiding krijgen. Tevens is er gerichte aandacht voor kinderen die aandacht nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. In een handelingsplan staat op welke tijden en met welk materiaal er gewerkt gaat worden. Als het handelingsplan is uitgevoerd, wordt bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn. Er wordt besloten of het nodig is dat het plan verlengd wordt, of dat extra aandacht niet meer nodig is. De ouders zijn volledig op de hoogte van het handelingsplan. Interne begeleiders van Stichting Proceon vormen een netwerk, waar ze kennis en ervaringen met elkaar delen. De intern begeleider beschikt over een uitgebreid extern netwerk, waar hulp kan worden gevraagd. Het overgrote deel van alle leerlingen kan hierdoor op onze scholen op een goede manier het onderwijs volgen.

· IB-er: Evalien Blanken. | Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl