Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Leerkrachten

Groepsindeling 16-17

1/2A juf Femke en Juf Anouk
1/2B juf Sandra en juf Linda
1/2C juf Rita en juf Julie
1/2D juf Pauline en juf Trinette
3A meester Rick en juf Leonie
3B juf Trudy en Juf José
4A juf Esther en juf Tamara
5A juf Elly en juf Marleen
5B juf Renske en juf Liesbeth
6A juf Gerdi en meester Twan
6/7B juf Wilma en juf Dani
7A meester Johan
8A juf Eveline en juf Gabriëlle
8B meester Rick


Smarties/plannex
Juf Trudy Nwanne


Teammededelingen schooljaar 2017-2018
1 Gr 1/2A: juf Femke is afwezig wegens zwangerschapsverlof. Juf Anouk zal het verlof op woensdag invullen op donderdag en vrijdag zal juf Trinette samen met juf Jenneke lesgeven tot juf Femke terug is van haar verlof.

2 Gr 5b: juf Renske is afwezig wegens zwangerschapsverlof. Meester Marius vult dit verlof in.

 

  • ©2018 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl