Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Kennismaking

Hoe kan ik kennismaken met de school?

Wij nodigen u graag uit voor een afspraak. Op een aantal momenten in het jaar bieden we de gelegenheid om een bijeenkomst bij te wonen met geïnteresseerde ouders. Een medewerker van de schoolzal u informatie geven over allerlei belangrijke zaken in en rond de school. Tevens wordt er tijd ingeruimd voor een rondleiding door de school. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie: wilhelmina@proceon.nl of 035-6215840. 

Datum bijeenkomst

Dinsdag 12 februari 2019 van 09:00 uur tot ongeveer 10:00 uur. (aanmelden gewenst)

Woensdag 13 maart van 09:00 uur tot ongeveer 10:00 uur. (aanmelden gewenst)

 

Wennen op school

Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag het komen wennen op school. De kleuterjuffen nemen telefonisch contact met u op om hierover afspraken te maken.
In juni en juli zijn er geen wendagen meer. Kinderen die na de zomervakantie 4 jaar worden (voor 1 oktober), kunnen direct na de zomervakantie naar school.

Overblijven

Ook als uw kind net begint op school kan het overblijven. Het overblijven (ook wel Tussenschoolse Opvang of TSO genoemd) organiseren wij zelf. Als uw kind moet overblijven kunt u daarvoor ook een overblijfkaart kopen, dat is goedkoper. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat u de leerkracht kunt vertellen dat uw kind moet overblijven. Er ligt hiervoor een schrift bij de groepen. Contactpersoon voor het overblijven is Trudy Hartendorp.

Naschoolse opvang

U kunt gebruik maken van naschoolse of buitenschoolse opvang. Dit wordt o.a.georganiseerd door BINK Hilversum. Kinderen van onze school die daar gebruik van maken worden na afloop van de schooldag opgehaald door de leiding.  Ook tijdens vakanties en studiedagen is de naschoolse opvang open.
Inlichtingen en nadere informatie:

Bink

tel. 035-6834499

email: info@kinderopvanghilversum.nl

website: www.kinderopvanghilversum.nl 


Eikbosserweg 166
1213SB Hilversum
Tel. 035-6210761

Toppie
Holleweg 1
Hilversum
Tel. 035-5414647

Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal “Wilhelmini” is er voor de kinderen van 2 tot 4 jaar.
Het laatste lokaal in de gang beneden wordt door hen gebruikt.
De peuterspeelzaal wordt geleid door Margreet van Barneveld.
Tel. 035 6238011.

 

 

 

 

 

  • ©2019 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl