Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Kennismaking

Hoe kan ik kennismaken met de school?

Wij nodigen u graag uit voor een afspraak. Op een aantal momenten in het jaar bieden we de gelegenheid om een bijeenkomst bij te wonen met geïnteresseerde ouders. Een medewerker van de school zal u informatie geven over allerlei belangrijke zaken in en rond de school. Tevens wordt er tijd ingeruimd voor een rondleiding door de school. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie: wilhelmina@proceon.nl. Bellen is uiteraard ook mogelijk, 035-6215840.

Op de volgende data in 2020/2021 bent u van harte welkom:

24 september

23 oktober

20 november

21 januari

12 maart

15 april

18 juni

Deze bijeenkomsten starten om 09:00 uur.

Wennen op school > Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is mag het komen wennen op school. De kleuterjuffen nemen telefonisch contact met u op om hierover afspraken te maken. In juni en juli zijn er geen wendagen meer.

Naschoolse opvang > U kunt gebruik maken van naschoolse of buitenschoolse opvang. Dit wordt o.a. georganiseerd door BINK Hilversum. Kinderen van onze school die daar gebruik van maken worden na afloop van de schooldag opgehaald door de leiding. Ook tijdens vakanties en studiedagen is de naschoolse opvang open. Inlichtingen en nadere informatie:

· Bink : tel. 035-6834499 Website: www.binkkinderopvang.nl 

· Toppie: tel. 035-5414647 Website: www.kdvtoppie.nl

· Sprookjesboom: tel. 035-5231525 Website: www.hilversumkinderopvang.nl

· Peuterspeelzaal | Peuterspeelzaal “Wilhelmini” is er voor de kinderen van 2 tot 4 jaar. Het laatste lokaal in de gang beneden wordt door hen gebruikt. De peuterspeelzaal wordt geleid door Margreet van Barneveld | Tel. 035 6238011.

 

 

  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl