Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

NSO/BSO

Met ingang van 1 augustus 2007 zijn de schoolbesturen verplicht voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO) aan te bieden. De scholen hoeven dit niet zelf te doen. Het bestuur van de stichting Proceon heeft besloten de VSO en NSO uit te besteden aan professionele kinderopvangorganisaties. Het bestuur is tot dit besluit gekomen, omdat zij vindt dat het opvangen van kinderen professioneel dient te gebeuren. Bovendien kan door de samenwerking met grote professionele partners een aantrekkelijker programma worden aangeboden. De wet verplicht ouders een arrangement aan te bieden, maar uiteraard hoeven de ouders hier geen gebruik van te maken. Ook over de kosten doet de wet geen uitspraak. Voor alle duidelijkheid: de kosten voor kinderopvang zijn voor rekening van de ouders. Het bestuur van de stichting Proceon probeert in samenspraak met de organisaties voor kinderopvang de kosten binnen het niveau te houden waarop ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Wel is al duidelijk dat de prijzen voor voorschoolse opvang aanmerkelijk hoger komen te liggen dan de prijzen voor de naschoolse opvang. Dit komt omdat er aanmerkelijk minder belangstelling voor VSO dan voor NSO bestaat en omdat het werven van personeel voor de voorschoolse uren veel moeilijker is.

 Proceon gaat voor buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit. We kijken verder dan de uren dat de kinderen op school zijn. Daarom werken de scholen samen met een professionele kinderopvangorganisatie die de kinderen een aantrekkelijk en veelzijdig programma kunnen en willen bieden en ook rekening houden met de wensen, de behoeften van kinderen en ouders. Hierbij gaat het om de organisatie Bink. Sinds september 2016 is er op maandag, dinsdag en donderdag voor de jongste kinderen op de Wilhelmina een eigen BSO! Dit is BSO Wilhelmini, de BSO is te vinden in het lokaal van peuterspeelzaal Wilhelmini. De BSO is onderdeel van Bink. Er zijn ook andere organisaties die kinderen ophalen bij de Wilhelminaschool.
Voor contactgegevens,  klik hier!
  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl