Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Overblijven

Op onze school wordt gewerkt met strippenkaarten. Het overblijven kost €1,25 per keer per kind. 

  • Strippenkaart van 20x kost €25,- per kaart.
  • Strippenkaart van 10x kost €12,50,- per kaart.
  • Een ander veelvoud van €1,25 mag ook (minimaal een strippenkaart van 10 keer).

Er kan niet voor 1 keer overblijven worden betaald. Als kinderen incidenteel overblijven kan een 10-strippenkaart worden gekocht. Aan het einde van een schooljaar kan altijd om restitutie gevraagd worden van een restbedrag op de strippenkaart. Ouders moeten daarvoor zelf het initiatief nemen naar de overblijfcoördinator. Ouders maken het verschuldigde bedrag over op de rekening van het overblijven. (geen contante betaling mogelijk). NL 71 INGB 0000455903 t.n.v. overblijf Wilhelminaschool te Hilversum. Ouders doen dit o.v.v. de naam en de groep van het kind. ( zeer belangrijk)

Bij niet tijdig betalen wordt dit doorgegeven aan de ouders. Als er voor 5 keer overblijven niet betaald is, zal de overblijfcoördinator met de ouders contact opnemen dat op deze manier het kind niet langer aanwezig kan zijn bij het overblijven,totdat de kosten zijn voldaan. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk, middels een e‐mail naar de overblijfcoördinator, worden doorgevoerd.

Trudy Hartendorp | email: t.hartendorp@proceon.nl

Via de onderstaande link kunt u het hele regelement overblijven op de Wilhelminaschool lezen: 

Regelement overblijf Wilhelminaschool