Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

De Wilhelminaschool

De Wilhelminaschool is een moderne, open protestants christelijke basisschool. We leven en werken vanuit ons geloof. Iedereen die zich thuisvoelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. De sfeer wordt door ouders omschreven als veilig en vertrouwd. Ieder kind moet ruimte krijgen om tot zijn recht te komen. Een kind dat zich op school veilig voelt, kan zich beter ontplooien.

 

We werken vanuit de kernwaarden:

Veiligheid: de basis van waaruit gewerkt en geleerd kan worden;

Toekomstgericht: je blijven ontwikkelen om succesvol te zijn nu en in de toekomst;

Kwaliteit: planmatig werken aan verbetering.

De speerpunten van onze school zijn:

Eigentijds: Leerlingen vanaf groep 4 verwerken opdrachten voor rekenen, taal en spelling op een tablet. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Snappet. De leerlingen krijgen direct feedback en weten of ze een opdracht goed hebben uitgevoerd. Hierdoor kan de leerkracht nog eerder hulp bieden wanneer dit nodig is.

Engels: Binnen de school is een doorgaande lijn. In de praktijk is dit zichtbaar doordat alle leerkrachten minimaal een halfuur per week Engels spreken met de leerlingen.

Muziek: Iedere week verzorgen twee gespecialiseerde leerkrachten muzieklessen. De leerlingen leren in de onderbouw liedjes, maken muziek en bewegen op muziek. In de bovenbouw krijgen de leerlingen naast theorielessen ook les in het bespelen van verschillende instrumenten.

Plusklas: Daarnaast heeft de Wilhelminaschool aandacht voor meerbegaafde leerlingen. Door het inzetten van de Plusklas krijgen leerlingen die dat nodig hebben extra uitdaging op verschillende vakgebieden. De plusklas is er voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 8.

Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op onze school. Ons motto is dan ook: 'Leren doe je met en van elkaar!'

Op onze website leest u meer over onze school. Spreekt u ons liever persoonlijk? Dan zijn wij elke schooldag bereikbaar op 035-6215840.

Komt u als nieuwe ouder op deze website en wilt u meer informatie, klik hier.

Wilhelmina School Actueel

Nog geen items beschikbaar

Wilhelmina School op Facebook

Foto's

Recent toegevoegd
  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl